zelf testen
testers
Home | Over Ons | Contact/Bestelformulier | Actueel | Links | Leveringsvoorwaarden
   
Testen
Alcoholtesten
Drugstest
Nicotinetest
Thermometers
Borstonderzoek
Vruchtbaarheidstesten
Dental Oral camera
Saturatie-Oximeter
Elektriciteit Bespaarbox
Koolmonoxide (CO) meter
Longfunctiemeter
mamacorp_banner.gif
Actueel
Bel Me Terug

Actueel
Blaastest in auto in Frankrijk verplicht
Per 1 juli 2012 is het verplicht om op de Franse wegen in de auto een blaastest te hebben, de Franse regering wil zo het rijden onder invloed beperken. Al wordt er voorlopig nog niet gecontroleerd en beboet, de laatst genoemde datum van 1 maart 2013 is al weer ingetrokken.
Zelf bieden de Fransen een éénmalig te gebruiken wegwerp blaaspijpje aan voor ongeveer 2,00 € per stuk, verkrijgbaar bij apotheken.
Dit blaaspijpje is echter maar beperkt houdbaar en bovendien niet bestand tegen temperaturen boven de 40 graden, hetgeen in de zomer al snel bereikt wordt.
Alternatief is om een gewone alcoholtester in de auto te leggen, die digitaal is en onbeperkt mee gaat.
Zoals het model AL2500Elite die slecht 39,00 € kost en tegen deze temperaturen bestand is, al wordt aanbevolen de blaastest zelf bij lagere temperaturen uit te voeren, hetgeen de precisie ten goede komt. Zie voor meer informatie op onze Homepage onder Alcoholtesten.

Gooi- en Eemlander, 3 maart 2012
 
Nu ook gecertificeerde alcoholtester verkrijgbaar: AL9010
al9010 alcoholtesterZelftesten.eu introduceert een noviteit op de Nederlandse markt, een alcoholtester met Medical Device certificering, de AL9010! Betrouwbaarder kunt u ze in deze prijsklasse niet krijgen.
 
VVN: Strengere aanpak drugs in het verkeer

Speekseltest in verpakking

Automobilisten, motorrijders en bromfietsers kunnen straks worden verplicht een speekseltest te ondergaan. Net als alcohol wordt ook rijden onder invloed van drugs apart strafbaar gesteld. Doel is het aantal ongevallen door drugs in het verkeer flink terug te dringen.

Speekseltest en bloedonderzoek

De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel van minister Opstelten (VenJ) en minister Schultz van Haegen (IenM). Uit de speekseltest blijkt binnen een paar minuten of iemand drugs heeft gebruikt.

De test is een voorselectiemiddel. Hij geeft alleen aan of er drugs zijn gebruikt, niet hoeveel. Iemand die positief wordt getest, moet alsnog bloed afstaan.

Omdat de speekseltester niet alle drugsgebruik meet, kan de politie bestuurders ook laten meewerken aan een onderzoek naar reactiesnelheid, evenwichtsfuncties of de reflex van de pupil op licht.

Meetbare stoffen

Rijden onder invloed van drugs is nu alleen nog verboden als kan worden bewezen dat het de verkeersveiligheid in gevaar brengt. Net als voor alcohol geldt straks een limiet voor het drugsgehalte in het bloed.

Zo mag de meetbare stof Amfetamine en Cocaïne in het bloed van de bestuurder niet hoger zijn dan 50 microgram per liter bloed. In het geval van Cannabis is voor de meetbare stof tetrahydrocannabinol een grens vastgesteld van 3,0 microgram per liter bloed.

Is de concentratie hoger, dan is de bestuurden in overtreding en volgt een straf in de vorm van een boete of een tijdelijke rijontzegging.

Zero tolerance-beleid

VVN is blij dat naast alcohol ook drugs in het verkeer nu strenger aangepakt worden. Het ziet speekseltesters als een goed voorselectiemiddel bij opsporing van drugsgebruik in het verkeer. Wel wil VVN daarbij de nullijn hanteren en een eenduidige boodschap: iedere vorm van drugsgebruik tijdens het rijden moet verboden worden.

VVN is voorstander van een zero tolerance-beleid, omdat het erg lastig is om voor drugs limieten vast te stellen. Dit komt door de grote diversiteit aan middelen die de rijvaardigheid beïnvloeden.

Daarnaast is de combinatie van alcohol en drugs, en van verschillende drugs erg riskant. De combinatie van een relatief kleine hoeveelheid van verschillende stoffen kan al voor grote
verkeersveiligheidsproblemen zorgen.

Veilig Verkeer Nederland, maandag, 02 mei 2011
 
Speekseltest vanaf 2012 in verkeer
De ministers Hirsch Ballin van Justitie en Eurlings van Verkeer presenteren vandaag een wetsvoorstel dat speekseltesten mogelijk maakt. De maatregel moet de veiligheid op de weg vergroten.

Nu moet de politie bij aanwijzingen van drugsgebruik allerlei gedragstests doen bij de betreffende bestuurder en vervolgens bloed af laten nemen dat voor controle naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gaat. De ministers willen van de veel snellere speekseltest nu een wettig voorselectiemiddel maken.

Bij de test wordt speeksel uit de mond gehaald. Daarmee kan snel worden vastgesteld of iemand cannabis, heroïne of cocaïne heeft gebruikt. Is dat zo, dan moet een bloedtest worden gedaan. Die moet exact uitwijzen hoeveel drugs er zijn gebruikt.

Met het invoeren van de speekseltest wordt ook het toegestane gehalte drugs in het bloed vastgesteld. Die grens is er nu nog niet. Wel kunnen automobilisten beboet worden voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid.

Uit eerder politieonderzoek is gebleken dat 20% van de automobilisten die bij een ongeluk gewond raken, drugs heeft gebruikt. Gebruik van bijvoorbeeld cannabis in het verkeer kan leiden tot onvoldoende oplettendheid, afwijkend verkeers- en snelheidsgedrag (opvallend langzaam rijden) en het niet adequaat reageren.

© RTL Nieuws.nl, 23 september 2010
 
Slechte adem funest bij sollicitatie
Wat is de succesformule voor een geslaagde sollicitatie?
Een goed stel hersenen in combinatie met een mooi uiterlijk doet het goed, maar ook een frisse adem blijkt belangrijk te zijn. Bijna de helft van de werkgevers geeft toe mensen met een slechte adem eerder af te wijzen.
Een onverzorgd gebit kan al aanleiding geven voor een afwijzingsbrief, zeker in commerciële/representatieve functies, aldus de Britse krant Express.
Het zelfde geldt voor een onverzorgd uiterlijk. De krant beroept zich op een onderzoek uitgevoerd door de Hospital group.
Andere uiterlijke kenmerken die niet op prijs gesteld werden waren tatoeages, slechte huid, piercings in gezicht en excessief zweten.

Bron: DW 20 maart 2010
 
Alcoholcontroles nu ook 's-ochtends
De Politie is voornemens nu ook vaker 's-ochtends vroeg alcoholcontroles te houden, want veel bestuurders weten niet dat als de avond ervoor flink gedronken hebt, de alcohol 's-ochtends nog niet het lichaam uit is. Zeker naarmate de laatste alcoholconsumptie dieper in de nacht geweest is, is de kans groot dat men na 4-6 uur slaap toch positief (>0,5 promille) blaast.
RTL-nieuws, dinsdag 17 november 2009
 
Blaastest voor voetgangers bepleit
Als het aan Minister Terhorst ligt komt er binnenkort een blaastest voor voetgangers in uitgaansgebieden.
Doel is om de overlast (agressie, geweld) door overmatig drankgebruik tegen te gaan.
De Minister gaat in overleg met de Minister van Justitie bekijken of de Gemeentewet kan worden aangepast om deze controles mogelijk te maken.
Om welke grens (promillage) het zou gaan, kon de minister nog niet aangeven.
Nu kan alleen een blaastest worden afgenomen bij automobilisten, motorrijders, schippers en piloten.

RTL-Nieuws, 23 september 2009
 
Drugstest binnenkort in verkeer
Den Haag - Nederlanders die met drugs op achter het stuur kruipen, lopen binnenkort een grotere kans om gepakt te worden.

Verkeersminister Camiel Eurlings gaat speekseltests invoeren, die drugsgebruik onmiddellijk aantonen. De invoering is een succes voor CDA-kamerlid Sander de Rouwe uit Bolsward, die met het idee van de in het buitenland al langer gebruikte speekseltest kwam. De Rouwe: ,,Een joint staat gelijk aan zes biertjes en is dus levensgevaarlijk.''

Tot nu toe was drugsgebruik in het Nederlandse verkeer alleen aan te tonen door agenten op pad te sturen met drugsexperts. Pas als die het vermoeden hadden dat iemand gebruikt had, volgde een bloedonderzoek op het bureau.

De Rouwe wil nu de test het eerst invoeren in Friesland. ,,Daar zijn de problemen het grootst. In Twente was het, zo bleek uit een proef, heel erg. Friesland is een vergelijkbaar gebied, met vergelijkbare problematiek.''

Ook nu blijft aanvullend bloedonderzoek en een aantal 'coördinatietesten' volgens Eurlings nodig. De speekseltest kan het gebruik van partydrug GHB niet vaststellen en bovendien is bloedonderzoek juridisch nodig als bewijs.

Hoeveel drugs iemand mag gebruiken voor hij geen auto mag besturen, laat Eurlings nog uitzoeken in het buitenland. Als blijkt dat het niet mogelijk is met maximale waarden te werken, wil hij een aanpak van 'zero tolerance.

Nederlands Dagblad, 2 september 2009
 
Blazen voor je eindexamenfeest
Niet langer vallen leerlingen pas door de mand als er een dikke drankwalm om hen heen hangt of als ze waggelend de feestzaal bereiken. Het nieuwe wapen dat scholen steeds vaker inzetten in het voorkomen van drankexcessen is onverbiddelijk: de blaastest.
Voor ongeveer negentig euro beschikt een school over geavanceerde blaasapparatuur die dwars door pepermuntjes en kauwgommetjes tegen drankkegels prikt.
Ellenlange welles-nietes-discussies met aangeschoten pubers over hoeveel drank ze hebben genuttigd, zijn nu verleden tijd. Paul Griffioen, afdelingsleider van het St. Maartenscollege in Voorburg, heeft dan ook weer echt zin in het eindexamenfeest van zijn school, dit weekeinde in een grote discotheek in Zoetermeer. ,,Ik ga zelf ook een dansje wagen.'' Wantoestanden als leerlingen met ambulances afvoeren, verwacht hij absoluut niet. ,,Gelukkig niet zeg.''
Zijn school is streng als het gaat om drankgebruik. Al jaren zet de school blaasapparatuur in om leerlingen te screenen. De regels zijn helder, vertelt hij. Onder de zestien mag je geen druppel op hebben, voor de oudere bovenbouwleerlingen geldt een maximum van 0.2 promillage. ,,Dat is twee kleine biertjes.''
Dit jaar beschikt de school over meer geavanceerde meetapparatuur. ,,Ik ben er de klassen mee langs geweest.'' Leerlingen zijn dus gewaarschuwd. De vorige was veel minder precies en gaf aan wanneer een leerling moest oppassen of over de schreef was gegaan, licht hij toe. ,,Dit apparaatje meet tot op de honderdste promille nauwkeurig.''
Het Trimbosinstituut en de stichting alcohol preventie (STAP) zijn blij met het initiatief van meerdere scholen om blaastesten af te nemen voor een schoolfeest. Het is effectief en zet volgens campagneleider alcohol Lex Lemmers van het Trimbos een norm: alcohol en kinderen horen niet bij elkaar. ,,Als er in margarine dezelfde giftige stoffen zaten als in alcohol was die al lang uit de schappen genomen.''
Lemmers en STAP-directeur Wim van Dalen vinden dat de politiek nu eens eindelijk eens ernst moet maken met het verschuiven van de leeftijdsgrens naar achttien jaar. Lemmers: ,,Net als in de ons omringende landen.'' De leeftijdsgrens werkt volgens hem psychologisch. ,,Mag de verkoop pas bij achttien jaar, dan beginnen kinderen op zes- of zeventien jarige leeftijd. Leg je de grens bij zestien, beginnen ze nog eerder.'' Ook het verminderen van de beschikbaarheid van alcohol is een effectief middel om jongeren van de drank af te houden, zegt Van Dalen. ,,Maak alcohol duurder, zorg dat het op school niet verkrijgbaar is en zet ook thuis de koelkast niet vol.''
Scholen lijken wel naar deze oproep te willen luisteren. Al leggen ze lang niet allemaal hun feesten droog zoals de middelbare scholen in Den Haag. Voor blaastestenverkoper Luuk Levenbach van Medi-Marketing International is het in ieder geval een drukke maand: ,,In de eindexamenperiode is er echt sprake van piekdrukte.''
Speciaal voor scholen liet het bedrijf een nieuw model ontwikkelen dat duizend blaastesten meegaat, maar wel ruim twee keer zo duur is. De standaardmodellen moeten echter eerder opnieuw worden geijkt en dat is lastig als je een grote groep leerlingen wil controleren. Nu moeten alleen af en toe nieuwe mondstukjes worden besteld. ,,Al kun je die ook hergebruiken door ze in de vaatwasser te wassen.''
Kunnen jongeren nu nooit meer sjoemelen? Jawel. Het duurt twintig tot vijfentwintig minuten voordat de drank door je lichaam is opgenomen, verklapt Levenbach. Pas daarna kan het apparaat het promillage vastgesteld. Sommige leerlingen drinken daarom in bij degene die het dichtst bij school woont, weet hij. Zo kunnen ze met drank op toch binnenkomen ondanks de blaastest. Leraren kunnen dit probleem wel ondervangen. Levenbach: ,,Gewoon door ze even buiten te laten wachten.''

Den Haag, GPD, 20 juni 2009
 
Betere methode onderzoek borstkanker


AMERSFOORT - Het Meander Medisch Centrum, locatie Lichtenberg, heeft nieuwe apparatuur in gebruik genomen, waarmee borstkanker in een vroeg stadium met meer zekerheid kan worden vastgesteld. Vroegtijdige ontdekking van borstkanker is essentieel in de strijd tegen deze ziekte.
Daarom krijgen vrouwen het advies om maandelijks zelf hun borsten te onderzoeken op voelbare veranderingen. Met een mammografie - een röntgenfoto van de borsten - kunnen die nog niet voelbare onregelmatigheden worden opgespoord. Als voorbeeld noemt het ziekenhuis kleine verkalkingen die tot tumoren kunnen uitgroeien. Een radioloog kan niet altijd zien of die verkalkinkjes goed- of kwaadaardig zijn. In zulke gevallen wordt een biopt, een stukje van het weefsel, voor nader onderzoek weggenomen.

,,Tot nu toe werden daarvoor naalden gebruikt, dat kun je vergelijken met het schieten met een breinaald op een zandkorrel,’’ zegt radioloog Maarten Nix van het Meander.

De procedure om een voldoende groot biopt te krijgen om daarmee een betrouwbare diagnose te kunnen stellen was, aldus Nix, lastig, ingewikkeld en vaak langdurig. ,,Met onze nieuwe röntgengestuurde vacuümbiopteur kunnen sneller, gerichter en trefzekerder grotere biopten worden genomen, waardoor bepaalde vormen van borstkanker met zekerheid snel kunnen worden aangetoond.’’

Deze methode bespaart patiënten het ongemak van een langdurige procedure en dat werkt gunstig door op de wachtlijsten. In dezelfde tijd kunnen nu drie in plaats van twee patiënten worden geholpen.
Door ROBIN BRUINSMA
Ámersfoortse Courant, 11 december 2008
 
Borstimplantaten verhogen kans op borstkanker.
Vrouwen met een siliconen borstimplantaat hebben een grotere kans om een vorm van lymfeklierkanker in de borst te krijgen. Dat blijkt uit een studie van het Nederlandse Kanker Instituut van Amsterdam.
Lees verder...
 
Slaaptekort verhoogt kans op borstkanker.
Vrouwen met een ernstig slaaptekort hebben een grotere kans op borstkanker. Vrouwen die zes uur of minder per nacht slapen, ontwikkelen zes keer sneller een borsttumor.
Lees verder...
 
<< Begin < Vorige 1 2 3 Volgende > Einde >>

Resultaten 1 - 12 van 26
 

content © 2006-2019 zelftesten.eu, webdesign © 2006-2019 implano multimedia